Jämförande genomik för biomedicin

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MR100

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen använder pågående forskningstema inom jämförande genomik för att illustrera hur olika genom ackumulerar variation, och hur jämförelsen av variationen inom populationer och över artgränser kan användas för att identifiera funktion, evolution, selektion och anpassning i ett genom. Betoning kommer att läggas på hur genomiken av såväl humana som icke-humana organismer kan ge insikt i vertebraters biologi och hur det kan bidra till förståelse av human fysiologi och sjukdom.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin