Hälsoinnovation - ett tvärvetenskapligt angreppssätt

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3HI006

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursens vänder sig till dig som studerar på avancerad nivå. Du får tillägna dig kunskap om, och insikt i, hur innovativa processer fungerar och hur innovationstänkande kan tillämpas på problemlösning i tvärvetenskapliga grupper. Fokus är innovationer/förnyelsearbete som möter behoven av utveckling inom hälsoområdet. Målsättningen är dessutom att skapa möten och nätverk med arbetsgivare, entreprenörer och innovationsstödjande aktörer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin