Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV352

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om psykologiska reaktioner i samband med cancersjukdom och behandling. Dessutom ger kursen kunskaper om olika interventioner för att förbättra stödet till cancerpatienten med familj. Kursen behandlar bland annat följande områden:

  • olika psykosociala teorier tillämpbara inom cancervård
  • information till patienter med cancersjukdom och deras närstående
  • närståendes situation
  • närståendestöd
  • intervjuteknik
  • patientperspektivet
  • rättvis vård.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller nio obligatoriska träffar via Zoom (dagtid). De obligatoriska träffarna innehåller bland annat grupparbete, seminarier samt teoretiska och verksamhetsinriktade muntliga och skriftliga studieuppgifter. Utöver obligatorisk undervisning ges även webbföreläsningar som stöd till litteraturstudier. För att kunna läsa kursen krävs dator med internetanslutning samt headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin