Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3NR018

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen riktar sig till studenter inom naturvetar- och vårdutbildningar och behandlar miljöproblemens effekter på hälsan ur ett neurologiskt/psykiatriskt perspektiv. Syftet är att ge en bild av mekanismerna bakom riskerna, och samtidigt ge instrument att utveckla analys och strategier ur ett interprofessionellt perspektiv. Risker som tas upp är till exempel klimatförändringar, miljöföroreningar och andra toxikologiska exponeringar, läkemedel i miljön, fetala risker, samt effekter av krigsföring.

Kursen omfattar även hälsoeffekter av resursbrist globalt. Vi berör etiska och sociala aspekter, ekonomiska drivkrafter och lagstiftningens betydelse, samt granskning av samhällsutveckling utifrån hållbarhetsmålen.

Kursen går på heltid under fem veckor, med en vecka på campus i Uppsala och övriga veckor online. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Vi kommer att använda "challenge-based"-inlärning med globala och lokala utmaningsscenarier.

Kursen ges inom nätverket ENLIGHT, vilket innebär att kursen är öppen för studenter från något av de nio ENLIGHT-universiteten samt att ENLIGHT-studenter som önskar resa till Uppsala under kursen kan söka stöd för detta via Erasmus+.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin