Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MK012

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen är indelad i tre delar: mykologi (3 hp), parasitologi (4 hp) och klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar (8 hp).

Delmomenten mykologi och parasitologi behandlar förekomst och klassificering av patogena svampar respektive olika parasiter inkluderande protozoer, artropoder och helminter. Patogenernas livscykel, uppbyggnad och biologi diskuteras, men även deras interaktion med värdorganismens immunsystem och metoder för att förhindra sjukdom och spridning.

Kursdelen om klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar diskuterar de viktigaste virala, bakteriella, svamp- och parasitinfektioner som förekommer inom humanmedicinen. Infektioner i luftvägar, mag-tarmkanal, urinvägar, centrala nervsystemet, hud, mjukdelar, skelett och hjärta-kärl diskuteras. Olika inflammatoriska kaskader diskuteras mer ingående för att ge en fördjupad kunskap om symptombildens koppling till både virulensfaktorer hos mikroorganismer samt till infektionsförsvaret hos människan. Diagnostiska molekylära metoder, medicinsk intervention och antimikrobiell terapi diskuteras från ett kliniskt perspektiv. Grundläggande principer för vaccinologi samt olika vaccinationsstrategier för att förebygga sjukdomar och smittspridning diskuteras.

Kursen utgör dessutom en arena för att diskutera etiska regelverk och förhållningssätt inom infektionsmedicin i allmänhet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin