Immun-, gen- och cellterapi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MG018

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger en överblick över nya och etablerade kliniska behandlingar baserade på immun-, gen- och cellterapi. Utbildningen visar vilka möjligheter som finns med dessa behandlingar och vilka svårigheter som måste övervinnas. Som exempel kan nämnas transplantation av endokrina celler, immunterapi av olika cancerformer och stamcellstransplantation.

Kursen är en seminarieserie bestående av tio möten. Seminarierna kommer att hållas av forskare och/eller läkare inom området.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin