Immun-, gen- och cellterapi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG018

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG018
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 16 januari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Allmänt

Behörighet

Minst 120 hp måste vara avklarade innan kursstart inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska,

laboratorievetenskapliga program eller motsvarande.

Behörighetskrav

120 hp inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska, laboratorievetenskapliga program.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Redogöra för olika sjukdomar som kan behandlas med immun, gen eller cellterapi

Redogöra principen för immunterapi

Redogöra principen för genterapi

Redogöra principen för cellterapi

Beskriva vilken roll immunförsvaret har vid cancer och autoimmuna sjukdomar

Redogöra för adoptiv T cells terapi för cancer eller infektionssjukdomar

Beskriva förloppet för transplantation av langerhanska cellöar till diabetespatienter

Redogöra för hur gener kan överföras till patienter i terapeutiskt syfte (eg beskriva ett vektorsystem, ex adenovirus)

Skriva en uppsats i ämnet immun, gen och cellterapi med referenser angivna.

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över nya och etablerade kliniska behandlingar baserade på immun-, gen- och cellterapi.

Utbildningen ska visa vilka möjligheter som finns med dessa behandlingar och vilka svårigheter som måste

övervinnas. Som exempel kan nämnas transplantation av endokrina celler, immunterapi av olika cancerformer och

stamcellstransplantation.

Undervisning

Kursen ges som en föreläsningsserie om cirka tio dubbelföreläsningar. Föreläsarna består av forskare och/eller

läkare inom området. Undervisning ges på engelska.

Examination

Skriftlig fördjupningsuppgift.

Övriga föreskrifter

Kursansvarig: Peetra Magnusson telefon 018-6119185

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin