Kostvetenskap

Kostvetenskap - ett ämne i tiden - handlar om vad som sker i människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kostvetenskap sätter maten och människans hälsa i centrum och innefattar allt från kostrådgivning, kostbehandling och kostinformation på samhälls-, grupp- och individnivå till den gastronomiska matlagningens förutsättningar, kostproduktion i storkök och produktutveckling med sensorisk analys.

Du läser bland annat näringslära med biokemi, livsmedelsvetenskap, matlagningstekniker, mikrobiologi och sensorik. Ämnet ger förutsättningar för att planera mat både för enskilda individer och för olika grupper i samhället samt för att analysera och värdera måltider utifrån näringsmässiga, livsmedelsteknologiska, ekonomiska, miljömässiga och kulturella aspekter.

Kostvetenskap är grunden för vidare studier i dietetik och klinisk näringslära vid Dietistprogrammet, i måltidsservice vid Kostvetarprogrammet, kan vara en del av lärarprogrammet, som inriktning hem- och konsumentkunskap eller som specialisering. Kostvetenskap kan också ingå i samhällsvetarprogrammet. Kostvetenskap kan vara huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen. Ämnet kostvetenskap kan läsas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin