Kostvetenskap: Masteruppsats

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2HK089

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom kursen har du möjlighet att fördjupa dig en frågeställning inom det kostvetenskapliga ämnesområdet. Du kommer att självständigt, under handledning, planera och genomföra en studie, bearbeta och analysera resultaten. Genom detta kommer du att öva din förmåga att formulera en frågeställning, besvara denna med stöd av adekvat metod, samt koppla detta till aktuell forskning. Arbetet redovisas skriftligt i form av en uppsats som examineras muntligt vid ett slutseminarium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin