Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1)

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK086

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen är en fortsättningskurs som både breddar och fördjupar ämnet hem- och konsumentkunskap. I kursen behandlas bland annat oönskade ämnen i livsmedel samt livsmedelsöverkänslighet. Mat och måltider inom olika kulturer och sammanhang berörs. Dessutom ingår undervisning om hur saperemetoden kan användas för sensorisk träning. I fokus är barns och ungas hälsa i relation till mat.

Distanskursens upplägg: Tre obligatoriska campusdagar i Uppsala under kursen. Träffarna består framförallt av seminarier och laborationer i kök. Kommunikationen mellan lärare och student sker genom universitetets digitala lärplattform och mejl. För detta krävs dator med internetuppkoppling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin