Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1)

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK086

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin