Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1)

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK086

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar tillkommer.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin