Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK083

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar centrala ämnen och teoretiska begrepp för att förstå och förklara människors mat och ätande, med särskilt fokus på sociologiska perspektiv. Exempel på klassiska samhällsvetenskapliga frågeställningar som belyses genom att studera och analysera mat och ätande är människors olika livsvillkor och identitetsuttryck, välfärdsstatens organisering, arbetsdelning i hemmet och på arbetsmarknaden, hälsa och det globala konsumtionssamhället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin