Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK083

Obligatorisk litteratur

I: A., Holthe, E. K., Aadland, & N. G., Viig. (Red.) Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 257-270 Kapitlet: Neuman. N (2019). Den kulinariska jämställdhetsparadoxen: Kön och matlagning i hemmet och offentligheten.) Tillgänglig i Studium.

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Referenslitteratur

Referenslitteratur

Huvudgruppen saknar information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin