Sensorik och produktutveckling

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK080

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Visst går det att mäta smak! Utifrån den sensoriska bedömningens teoretiska grunder och praktisk tillämpning av sensoriska tester med människan som mätinstrument, visas under kursen att det är möjligt att studera hur sinnen och attityder påverkar upplevelsen av den mat vi äter. Hur livsmedel och maträtter kan designas så att de bättre kan anpassas till olika målgrupper och hur olika livsmedelskomponenter kan bidra till olika smakupplevelser är också en betydande del av kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin