Sensorik och produktutveckling

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK080

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

Laborationsanvisningar med protokoll. Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin