Hem- och konsumentkunskap, fördjupningskurs för lärare i grundskolan

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK075

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller tre moment. Inom det första momentet, Kostsociologi, ges bland annat en orientering om hur mat och måltider som samhällsfenomen kan beskrivas, analyseras, tolkas och förklaras utifrån sociologiska teorier. Det andra momentet utgörs av Vetenskapliga metoder och ger förståelse för hur olika kvantitativa och kvalitativa metoder kan användas för att genomföra en vetenskaplig studie. Det tredje momentet omfattar ett självständigt arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin