Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK054

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskap om de kvalitativa och kvantitativa metoder som vanligen används inom kostvetenskapens område. Under kursen ges en orientering om olika vetenskapliga synsätt, begrepp och perspektiv, vidare en förståelse för hur olika metoder kan användas för att erhålla kunskap. Kursen behandlar kvalitativ och kvantitativ design av studier, datainsamlingsmetoder och analyser, där övningar i statistik ingår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin