Mat, marknad och ledarskap II

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK082

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen inleds med två veckors studier som fokuserar mot ledarskap och chefsrollen, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Därefter genomför du den verksamhetsförlagda utbildningen vid någon form av måltidsverksamhet i sex till sju veckor. Under den perioden tillämpar och utvecklar du de teoretiska kunskaper du fått under inledningen av denna kurs och tidigare i utbildningen. Kursen avslutas med redovisning av det projektarbete som du genomförde under praktikveckorna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin