Mat, marknad och ledarskap I

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK079

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar hur mat i större skala utanför hemmet planeras, produceras och serveras utifrån olika målgruppers behov och önskemål. Även ledarskapets betydelse och upphandlingsförfarandet är viktiga delar i kursen. Teoretiskt belyses strukturer och aktörer på marknaden för offentliga måltider.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin