Mat, marknad och ledarskap I

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK079

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan förekomma.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin