Kostvetenskap C: Examensarbete

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK084

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Examensarbetet ska ge dig en ökad förmåga till självständig analys av kostvetenskapliga företeelser och innebär ett djupare studium av ett problem eller en aspekt av teori eller metod inom kostvetenskap.

För studerande där kursen är en fortsättning av studier i hem- och konsumentkunskap ska inriktningen ha ett didaktiskt perspektiv. Arbetet redovisas skriftligt i en uppsats som behandlas vid ett seminarium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin