Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK093

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar matens betydelse för hälsan. Grundläggande näringslära liksom livsmedelsvetenskap ingår, speciellt med fokus på barns och ungas näringsbehov och val av livsmedel. Vidare tränas matlagning och bakning utifrån olika metoder. Hygieniska aspekter diskuteras. Konsumtionsval och de effekter konsumtion har för individ, familj och omvärld behandlas. Vidare berörs lagstiftning och olika myndigheters roll kring konsumentskydd. Det ingår också moment som rör tvätt och rengöring i hemmet.

Distanskursens upplägg: Kursen är webbaserad men har tre obligatoriska träffar à två dagar i Uppsala. Träffarna består i huvudsak av seminarier och laborationer i kök. Kommunikationen mellan lärare och student sker genom universitetets digitala lärplattform och mejl. För detta krävs dator med internetuppkoppling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin