Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK093

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin