Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK093

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin