Mat, hälsa och kommunikation

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2HK045

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation i relation till mat och hälsa. Under kursen behandlas kommunikationsprocessens olika delar, informationskällor, informationsbarriärer och sårbara målgrupper. Olika kommunikationsmetoder diskuteras i relation till kostråd, näringsrekommendationer och hälsopåståenden. Kursen genomförs till stor del i form av självständigt arbete i grupp och individuellt med anpassning mot den egna professionen.

Distanskursens upplägg: Kommunikationen mellan lärare och student sker genom universitetets digitala lärplattform och mejl. Den webbaserade undervisningen ges främst via inspelade föreläsningar och diskussionsforum. Examination kan utgöras av skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen och muntliga presentationer. För detta krävs dator med internetuppkoppling samt tillgång till headset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin