Mat, hälsa och kommunikation

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK045

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin