Mat, hälsa och kommunikation

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin