Nutrition och folkhälsa

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK081

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger förutsättningar till fördjupade kunskaper och färdigheter för främjandet av hälsosamma matvanor ur ett befolkningsperspektiv. Grundläggande begrepp kring hälsa och folkhälsomål diskuteras. Den vetenskapliga grunden för nutritionens betydelse för prevention av livsstilsrelaterad sjukdomar gås igenom. Kritisk reflektion kring av kopplingen mellan evidens och råd, riktlinjer och interventioner övas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin