Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2HK071

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger möjlighet att fördjupa kunskapen kring mat och ätande under barn- och ungdomsåren. Mat och ätande på de olika arenor där barn befinner sig under uppväxtåren, inklusive hem, förskola och skola, behandlas. Aktuella ämnen kring barns ätande, exempelvis övervikt, tas upp både ur ett samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv.

Distanskursens upplägg: Undervisningen kan omfatta inspelade föreläsningar, seminarier och nätbaserade diskussionsforum. Examinationsformerna kan utgöras av hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig examination.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin