Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK071

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

Kurslitteraturen består av aktuella rapporter och vetenskapliga artiklar, ca 300 sidor.

Presenteras i studiehandledningen vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin