Forskningsmetodik inom kostvetenskap - fördjupning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2HK092

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger dig förutsättningar att fördjupa dina kunskaper och färdigheter kring en valfri metod inom det kostvetenskapliga området som du är speciellt intresserad av. Metodikens bakgrund och tillämpning samt dess styrkor och svagheter i relation till olika forskningsfrågor fördjupas via en självständig litteraturgenomgång, skriftlig och muntlig redovisning, samt diskuteras i gruppövningar. Samtidigt med den specifika metodfördjupningen behandlas generella metodologiska utmaningar, begrepp och kriterier inom området med stöd av exempelvis föreläsningar och seminarium.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt webbaserad och ges via universitetets digitala lärplattform. Undervisningen innefattar exempelvis inspelade föreläsningar, forumdiskussioner, seminarier och självständigt arbete med redovisning. Kursen har tre till fem obligatoriska träffar/dagar online.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin