Forskningsmetodik inom kostvetenskap - fördjupning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK092

Obligatorisk kurslitteratur

Vetenskapliga publikationer passande specifikt för respektive students valda metodinriktning tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin