Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2HK068

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter som hjälper dig att tolka, granska och genomföra koststudier. Olika varianter av försöksdesign och upplägg av kostinterventioner behandlas. Riktlinjer och rutiner för evidensbaserade kostrekommendationer, evidensbaserade beslut vid kostbehandling och hälsopåståenden för livsmedel fördjupas och diskuteras. Nutritionsepidemiologi med tillhörande statistik behandlas och etikprövning i samband med koststudier övas.

Distanskursens upplägg: Kommunikationen mellan lärare och student sker genom universitetets digitala lärplattform och mejl. Den webbaserade undervisningen ges främst via inspelade föreläsningar och diskussionsforum. Examination utgörs av muntliga presentationer, seminarier/workshoppar, skriftliga inlämningsuppgifter/hemtentamen. För detta krävs dator med internetuppkoppling samt tillgång till headset. Kursen har 3-4 obligatoriska digitala träffar/dagar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin