Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK068

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin