Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Dessutom tillkommer ytterligare vetenskapliga artiklar som exempel på aktuella kost- och nutritionsstudier och eventuella rapporter inom området motsvarande ca 100 sidor.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin