Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

Dessutom tillkommer ytterligare vetenskapliga artiklar som exempel på aktuella kost- och nutritionsstudier och eventuella rapporter inom området motsvarande ca 100 sidor.

Huvudgrupp 2

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin