Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 2)

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK087

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen är en fortsättningskurs som både breddar och fördjupar ämnet hem- och konsumentkunskap. I kursen behandlas bland annat matens klimatpåverkan och den enskildes matbeteende. Begreppen hälsa och "food literacy" belyses och problematiseras ur olika perspektiv. I kursen ingår undervisning riktad mot särskolans didaktik.

Distanskursens upplägg: Det är tre obligatoriska campusdagar i Uppsala under kursen. Träffarna består framförallt av seminarier och laborationer i kök. Kommunikationen mellan lärare och student sker genom universitetets digitala lärplattform och mejl. För detta krävs dator med internetuppkoppling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin