Kostvetenskap A: Nutrition

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK094

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen utgår från basen inom ämnet kostvetenskap och ger förutsättningar att förstå, redogöra för och värdera nutritionsrelaterade frågor utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta genom att behandla såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och praktiska färdigheter i kostundersökningsmetodik. I kursen diskuteras även nationella och globala näringsrekommendationer samt belyser aspekter om hur matvanor skapas i en samhällelig kontext.

I kursen studeras vidare de olika näringsämnenas kemiska uppbyggnad och förekomst i såväl livsmedel som människokroppen samtidigt som näringsämnenas funktion, digestion, absorption och metabolism kopplat till energiomsättning och olika grad av fysisk aktivitet tas upp.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin