Logopedi

Inom ämnet logopedi studeras undersökning, diagnossättning och behandling av röst-, tal- och språkstörningar samt sväljningssvårigheter.

Forskningen inom området syftar till att utvidga kunskapsbasen om vad som orsakar och kännetecknar funktionsnedsättningarna, säkerheten i undersökning och diagnossättning samt åtgärdernas effektivitet. Vidare studeras konsekvenser för den enskilde individens livskvalitet samt dennes förmåga och möjlighet till aktivitet och delaktighet i samspel med omgivningen i form av familj, skola, myndigheter och arbetsplats.

Logopedi är en tvärvetenskaplig disciplin och bygger på kunskap från vetenskapsområden som lingvistik, fonetik, psykologi, medicin och teknik.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin