Neuropediatrik med inriktning på ät- och sväljsvårigheter. Bedömning och behandling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3LG935

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen lär ut problemlösningsstrategier för att bedöma och behandla barn med komplexa ät- och sväljsvårigheter på grund av exempelvis sjukdom, yttre trauma eller syndrom. Kursen omfattar också grundläggande principer för muskelträning och hur dessa anpassas till rehabilitering/träning av sväljförmågan och omsätts i en behandlingsplan. Aktuell forskning inom området kommer att diskuteras. Efter genomgången kurs ska du bland annat kunna:

  • bedöma och analysera ät- och sväljförmågan hos barn med olika bakomliggande etiologier
  • göra en behandlingsplan och föreslå olika former av insatser vid ät- och sväljsvårigheter hos barn med olika bakomliggande etiologier
  • utvärdera behandlingsplanen och sätta mål och delmål
  • föreslå insatser som underlättar nutritionen för medicinskt sköra, underburna barn, spädbarn och något äldre barn med komplexa frågeställningar
  • applicera evidensbaserade preventiva, rehabiliterande och kompensatoriska insatser för barn med ät- och sväljsvårigheter
  • redogöra för aktuell kunskap och forskning inom området.

Undervisning och kursupplägg:

Kursen omfattar tio heldagar samt två dagar för redovisning av patientfall och grupparbeten. Undervisningen består av obligatoriska heldagsföreläsningar, artikelredovisningar och diskussioner samt grupparbeten. Kursen examineras genom godkänt deltagande i obligatorisk undervisning samt skriftlig och muntlig case-redovisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin