Logopedi i pedagogisk verksamhet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3LG025

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen riktar sig till logopeder som arbetar inom pedagogisk verksamhet eller som önskar få mer kunskaper kring logopedi i pedagogisk verksamhet. Kursen behandlar logopedens uppdrag och roll i förskola och skola relaterat till läroplanerna, juridiska skyldigheter och en pedagogisk kontext. Fokus läggs även på språkliga svårigheter i skolåldern, flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, räknesvårigheter och evidensbaserad intervention i pedagogisk verksamhet.

Vidare diskuteras samarbetsformer med övriga professioner verksamma i förskola och skola, elevhälsan samt teamarbete, handledning och fortbildning i skolan. Vikt läggs även vid att diskutera, reflektera och kritiskt granska olika evidensbaserade metoder och annan logopedisk forskning inom området.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller cirka tio tillfällen med heldagars obligatorisk undervisning. Kurstillfällena bygger på mycket interaktion och diskussion och kräver deltagande. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med bland annat falldiskussioner. All undervisning sker dagtid via Zoom. Utöver föreläsningar och seminarier innehåller kursen också mindre skriftliga inlämningsuppgifter och en större individuell skriftlig fördjupning. För att delta i kursen krävs en dator med internetanslutning, webbkamera och headset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin