Apotekarprogrammet

300 hp

Studieplan, FAO2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FAO2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 21 september 2017
Diarienummer
Medfarm2016/461

Termin 1

Det första året omfattar en kort introduktion till professionen samt grundläggande kurser i farmaceutisk vetenskap, cellbiologi och farmaceutisk kemi.

Kursen 3AP002 läses under termin 1 (1 hp) och termin 2 (3 hp).

Termin 2

Kursen 3AP002 läses under termin 1 (1 hp) och termin 2 (3 hp).

Termin 3

År 2

Kurserna under det andra året behandlar anatomi och organfunktion, hur läkemedel verkar och omsätts i kroppen samt statistisk metodik inom läkemedelsområdet.

Termin 4

Termin 5

År 3

Under år 3 förmedlas en integrerad kunskap om läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning, inklusive kvalitetssäkring. Halva termin 6 omfattar verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Termin 6

Termin 7

Termin 7 omfattar kurser på avancerad nivå med fördjupning i farmaceutisk vetenskap, inom framför allt läkemedelsutveckling.

Termin 8

Termin 8 omfattar valbara fördjupningskurser om totalt 30 hp inom läkemedelsutveckling, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci.

Termin 9

År 5

Det sista året på avancerad nivå ägnas åt fortsatt fördjupning i farmaceutisk vetenskap med fokus på läkemedelsanvändning, ett valbart självständigt arbete (fördjupningsprojekt, 30 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Fördjupningsprojekt

Termin 10

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin