Farmakognosi

6 hp

Kurs, Grundnivå, 3FN400

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en introduktion till ämnet farmakognosi och ska ge dig grundläggande kunskaper om naturprodukters roll vid utveckling och framställning av läkemedel. Kursen innefattar laborationer och andra obligatoriska moment.

Delar av kursmaterial och undervisning kan vara på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin