Farmakoterapi

6 hp

Kurs, Grundnivå, 3FB406

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen tar upp vanliga sjukdomar inom primärvården och hur dessa behandlas såväl farmakologiskt som icke-farmakologiskt. Enskilda patienters läkemedelsbehandling värderas och individualiseras med ett farmaceutiskt omdöme utifrån svenska terapirekommendationer, patientens individuella förutsättningar och läkemedlets specifika egenskaper. I kursen ingår även värdering av njurfunktion samt identifiering och hantering av enklare läkemedelsrelaterade problem, med fokus på interaktioner och biverkningar. Undervisningen är till stor del problembaserad och bedrivs mycket i form av gruppdiskussioner och seminarier kring patientfall.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin