Farmakoterapi

6 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FB406

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

FASS (www.fass.se), LIF

Läkemedelsboken (www.lakemedelsboken.se), Läkemedelsverket

Aktuell web-baserad vetenskaplig information från bland annat Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och SBU.

Utdrag ur boken Höglund, Hammarlund-Udenaes; Patientfall i farmakoterapi och sjukdomslära.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin