Receptarieprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Receptarieprogrammet 2023/2024
Anmälan

Vill du hjälpa människor till bättre läkemedelsanvändning, och ha en yrkesexamen som ger dig goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden? Som läkemedelsexpert har du möjlighet att förbättra världen på en mängd olika sätt, exempelvis genom att se till att våra läkemedel används på ett så klokt sätt som möjligt. På Receptarieprogrammet studerar du läkemedel med utgångspunkt i människokroppen och dess sjukdomar.

Om programmet

Läkemedel är ett fält i ständig utveckling och samhället behöver alltid nya experter. Receptarieprogrammet är en treårig utbildning med fokus på läkemedelsanvändning. Som receptarie är du specialist på läkemedel och en viktig arbetsuppgift är rådgivning kring läkemedel och deras användning, men du kan även ha en arbetsledande funktion.

Under utbildningen får du lära dig:

  • hur läkemedel fungerar och påverkar våra kroppar
  • hur läkemedel används på bästa sätt, både för individ och samhälle
  • kommunikation och rådgivning kring läkemedel.

Under utbildningen studerar du läkemedels effekter, såväl avsedda som biverkningar, samt hur läkemedel bereds. Du lär dig även om användning, till exempel egenvård med receptfria läkemedel. På din väg mot att bli expert i läkemedelsanvändning lär du dig också den kemiska bakgrunden till varför ett läkemedel påverkar på ett visst sätt och vad som händer i kroppen. Under fem veckor får du dessutom möjlighet att specialisera dig inom ett område du tycker är särskilt intressant. Programmet avslutas med att du får tillämpa dina kunskaper under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på apotek.

Under utbildningen utvecklar du också din professionella förmåga genom en serie kurser som löper genom hela programmet. De har fokus på de färdigheter som är viktiga för dina framtida arbetsuppgifter. Det handlar om kritisk värdering, skriftlig och muntlig kommunikation, självständigt arbete, arbete i team och samverkan med andra professioner. Viktig kunskap som du behöver ha med dig i din karriär som läkemedelsspecialist.

Programmet innebär tre års intensiva studier och efter examen har du mycket goda möjligheter att få jobb.

Examen

Programmet leder till en receptarieexamen (Bachelor of Science in Pharmacy), som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som receptarie inom apotek och övrig hälso- och sjukvård. Utbildningen kan med en viss kombination av kurser och fördjupningsprojekt även leda till en farmacie kandidatexamen (Bachelor of of Pharmaceutical Science).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Kymete Nika
Kommer från: Malmö

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag förstod aldrig hur ett litet vitt piller med etiketten Alvedon kunde få mig att må bättre vid en svår huvudvärk. Jag ville verkligen förstå mekanismen bakom det och en dag kanske själv medverka i processen av nya läkemedel. Receptarieprogrammet har en perfekt kombination av kemi och biologi med fokus på läkemedel och därför var det ett självklart val för mig!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja! Programmet touchar många områden, allt ifrån fysiologi och farmakologi till ren organisk kemi och på så sätt får man verkligen kunskapen för att bli en så kallad läkemedelsexpert.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det mest intressanta var helt klart en laboration vi hade i organisk kemi under första terminen. Där fick vi själva syntetisera lidokain som är ett lokalbedövningsmedel som används som smärtlindring. Det tog hela två dagar men sen hade man produkten i handen! Jättehäftig känsla minst sagt.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Eftersom att jag kommer från Malmö och fick flytta 700 km från familj och vänner så kändes det läskigt och nervöst i början. Dock släppte jag detta fort eftersom jag är en väldigt utåtriktad person som älskar att träffa nya människor. De första vännerna jag skaffade var de jag har i klassen och därefter lärde man känna människor från andra terminer och utbildningar via bland annat studentnationerna.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Sammanhållningen är ganska bra men kan absolut förbättras! Jag känner att treåriga program har i allmänhet lite mindre sammanhållning i jämförelse med femåriga program, men det beror nog på att man inte delar sin vardag lika länge med sina klasskompisar som de som går längre program gör. Men det blir vad man själv gör det till!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Studentlivet helt klart! Det är inte bara att man pluggar på Uppsala universitet utan det är allt runtomkring också som gör studentauran till den bästa. Det jag älskar mest är att alla jag umgås med bor supernära och vi finns alltid för varandra oavsett om mjölken till kaffet är slut eller om man behöver någon som motivation till tentaplugget. Alla är i samma båt och det är skönt att dela upplevelsen med andra. Sen är det helt klart nationerna där det alltid finns något att göra. Tips: Vad du än gör - missa inte storstocken!

Vad har varit mest utmanande?
– Det allra tuffaste för min del har varit att tentaplugga till de lite tyngre och svårare kurserna. Att lägga upp en bra planering och faktiskt följa den hela vägen har ibland varit svårare än plugget i sig. Det hela handlar om stenhård disciplin men det som räddat mig har varit att plugga i grupp med kompisar från klassen. Jag insåg ganska snabbt att jag lär mig bäst genom diskussioner där man bollar tankar tillsammans och hjälper varandra.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att efter min examen fortsätta med ett masterprogram i läkemedelsanvändning för att fördjupa mina kunskaper ytterligare och i framtiden klättra på min karriärstege för att använda allt jag fått med mig och göra skillnad där ute!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Ekonomikumparken en varm vårdag är supermysigt.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg i Uppsala är helt klart en upplevelse i sig!

Vad gör du om fem år?
– Då har jag förhoppningsvis börjat doktorera. Därefter ser jag mig jobba inom ett stort läkemedelsföretag där jag är med i något intressant forskningsprojekt.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Receptarieprogrammet börjar med en kurs som ger dig ett övergripande perspektiv på det svenska läkemedelsområdet, allt från processen för utveckling av läkemedel till läkemedelsanvändningen. Efter den inledande kursen läser du flera kurser inom olika områden, bland annat kemi och fysiologi.

Det första året skaffar du dig grundläggande kunskaper. Du får till exempel lära dig hur läkemedel påverkar cellerna utifrån ett kemiskt perspektiv. Inom fysiologi kommer du att lära dig om kroppens organ, hur dessa samarbetar med varandra samt hur läkemedel påverkar organen.

Andra året lär du dig mer om hur och varför läkemedel ger en viss påverkan på kroppen, och om läkemedelssubstansernas ursprung. Du studerar också toxikologiska grundbegrepp samt hur läkemedel tas upp och omsätts i kroppen. Vidare studerar du även läkemedel ur ett större perspektiv; Hur används läkemedel i samhället? Vilka är de vanligaste sjukdomarna? Vilka är sjuka oftast? Du lär dig hur man utformar, framställer och kontrollerar läkemedel. Slutligen utvecklar du även dina kunskaper att bedöma och värdera en läkemedelsbehandling utifrån patientens individuella förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper.

Tredje året tränas du i hur du kommunicerar med patienter, sjukvårdspersonal och kollegor gällande läkemedel. Du lär dig även lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård. År tre inkluderar även 15 högskolepoäng (hp) fördjupningsprojekt och 7,5 hp specialiseringskurs. Du kan välja att specialisera dig inom sjukvårdsfarmaci, apoteksdrift, regulatoriska frågor eller tillverkning av läkemedel. Under tio veckor har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett apotek.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

En stor del av undervisningen är schemalagd och undervisningsformerna varierar, exempelvis seminarier, laborationer, föreläsningar och grupparbeten. Kursen Läkemedel i samhället använder problembaserat lärande (PBL), som huvudsaklig undervisningsform. PBL innebär att du och dina studiekamrater tillsammans löser problem. Till er hjälp har ni litteratur, föreläsningar, andra mediekällor samt en handledare. Även efterföljande kurser kan ges helt eller med inslag av problembaserat lärande. Under sista terminen gör du 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning på ett apotek.

En stor del av litteraturen är engelskspråkig.

Undervisningen sker huvudsakligen på BMC, Biomedicinskt centrum, i Uppsala. På BMC pågår både utbildning och forskning inom biologi, farmaci, kemi och medicin. Du studerar i närheten av framstående forskare, som även är dina lärare. De ger dig möjligheten att skaffa dig den senaste kunskapen inom området.

Studera utomlands

Du har möjligheter att studera utomlands vid utbytesplatser både i och utanför Europa. Vanligtvis sker utbytena till universitet som ger kurser på engelska. Du som talar flera språk får ett ännu större utbud. Studievägledarna på Studentservice farmaci, medicin och vård hjälper dig gärna att hitta lämpliga kurser.

Karriär

Receptarieexamen förbereder dig för att arbeta med information och rådgivning kring läkemedel. En majoritet av våra tidigare studenter arbetar inom apoteksbranschen, vissa i arbetsledande positioner. Sjukvården är en annan växande arbetsmarknad.

Din uppgift som receptarie på ett apotek är att i dialog med kunden/patienten säkerställa att kunden/patienten får rätt läkemedel och att det används på rätt sätt. Inom sjukvården kan du bland annat arbeta med frågor kring läkemedelshantering samt iordningställande av läkemedel. Många receptarier arbetar även med tillverkning, till exempel på sjukhusapotek.

Som receptarie kan du även jobba på Läkemedelsverket eller andra statliga myndigheter. Det finns även möjlighet att arbeta inom läkemedelsindustrin, exempelvis med att kontrollera läkemedel innan de kommer ut på marknaden.

Efter examen kan du studera vidare mot farmacie magister- eller masterexamen med olika inriktningar. Det ger dig kompetens för andra arbetsuppgifter inom exempelvis vårdsektorn, myndigheter, läkemedelsindustrin eller forskningsverksamhet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Receptarieprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3110 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Receptarieprogrammet

180 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P8110 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Angående ansökan, behörighet och andra generella frågor, kontakta farmaceutiska studievägledningen

farmstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 43 27, 018-471 50 76

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Emma Lundkvist

emma.lundkvist@farmaci.uu.se

018-471 49 16

Farmaceutiska fakulteten

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02