Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet, även kallat K-programmet,  är en utbildning för dig som gillar kemi och teknik. Utbildningens två inriktningar ger dig möjlighet till en karriär inom utveckling och / eller tillverkning av läkemedel eller material. Båda dessa områden är viktiga för människors hälsa, miljön och samhällets utveckling.

Om programmet

K-programmet startades för att utbilda civilingenjörer i kemi inom två områden som står för en betydande del av svensk export och forskning: läkemedel och material. Civilingenjörer från programmet är attraktiva på arbetsmarknaden, och de flesta får jobb inom ett par månader efter att ha tagit examen. Båda inriktningarna ger dig möjlighet att i framtiden arbeta med sådant som har betydelse: Utveckling och tillverkning av läkemedel är en global fråga som är avgörande för människors liv och hälsa. Utveckling av nya material, eller av nya tillverkningsmetoder för material, är också en global fråga som är av största vikt för omställningen till förnyelsebar energi och ett hållbart samhälle.

Oavsett vilken inriktning du väljer får du en utbildning anpassad efter marknadens behov, såväl nationellt som internationellt. Arbetsmarknaden är mycket god och i princip alla som läst programmet har fått jobb inom ett år efter examen. Mer information under fliken Karriär.

K-programmet vid Uppsala universitet ger dig en gedigen grund i kemi, kompletterat med den matematik, fysik och datavetenskap. Grunden byggs sedan på med mer specialiserade kurser inom den inriktning du väljer: material eller läkemedel. Denna utveckling syns också tydligt i ämnesfördelningen. Under de två sista åren ökar valfriheten och du kan inrikta dig mot det du tycker är mest intressant inom läkemedel eller material, till exempel läkemedelsutveckling, biologiska läkemedel eller tillverkning och analys av läkemedel; respektive energimaterial, biomaterial, eller additiv tillverkning. För mer detaljer, se Upplägg eller studieplanen som listar alla kurser som ingår i programmet. Integrerat i utbildningens olika kurser ingår ytterligare kursmoment där olika färdigheter och kompetenser övas, till exempel presentationsteknik, rapportskrivande, att arbeta i projekt och problemlösning.

Vid universitetet finns en stark och kreativ forskningsmiljö inom K-programmets båda inriktningar, och de flesta lärarna vid programmet forskar inom dessa fält. Dessutom finns i regionen en bred kunskap och en stor mängd företag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik eller life science och materialutveckling, som på olika sätt samverkar med utbildningen.

Att studera vid ett universitet, särskilt vid Uppsala universitet, ger goda möjligheter att delta i det rika studentlivet. Studenterna vid K-programmet har en programförening som organiserar många olika aktiviteter, som pluggfika, idrottsevenemang, fester och företagsevenemang. Mer information finns på K-sektionens webbsida och på deras sociala medier.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Daniel Wiman
Från: Sundsvall

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde kemiteknik vid Uppsala eftersom jag alltid tyckte om både kemi och matematik när jag läste på gymnasiet, och tänkte därför – varför inte kombinera dem genom att läsa till kemiingenjör? Dessutom hade jag hälsat på min syster tidigare och visste att Uppsala var en underbar studentstad!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Helt klart blandningen av studentliv och givande utbildning! Det finns alltid något att göra och alltid något intressant att lära sig, det gäller bara att hitta rätt balans för sig själv så att man hänger med på båda fronter Föreläsarna är också mycket duktiga på vårt program.

Vad är mest utmanande?
– I början var det lite svårt att veta hur mycket man behövde studera för att lära sig det man behöver eftersom universitetsstudier är så pass fria jämfört med gymnasiet. Man lär sig mycket om sig själv och vilka studietekniker som passar bäst, men det går bättre och bättre ju längre tiden går.

Berätta om studentlivet!
– Det finns verkligen något som passar alla. Uppsala har 13 olika nationer som tillsammans erbjuder alltifrån orkestrar till jaktlag. Men bäst är så klart K-sektionen, vår egen sektion, där vi anordnar sociala event som pluggfika, företagskvällar och även sittningar med andra sektioner.

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Just nu läser jag en kurs i analytisk kemi i läkemedelsutveckling, så jag ska ta fram en metod för att bestämma hur mycket av sömnmedicinen prometazin som finns i ett blodprov. Sedan ska jag även på K-sektionens årliga gasque (fest med sittning) på fredag, och sedan blir det vila!

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att utvecklas som både person och som problemlösare, och att hitta ett speciellt område inom kemi som jag verkligen brinner för. Sedan att få kompetensen som jag behöver för att arbeta med det!

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Gillar du kemi och matte är denna utbildning utmärkt! Mitt tips är att studera med klasskamrater. Det blir så mycket roligare och enklare att lära sig allt man behöver om man har vänner vid sin sida, och det kommer ni ha här på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– En solig dag på en uteservering på någon av nationerna är otroligt svårslaget. Min favorit varierar från dag till dag men Orvars krog ligger varmt om hjärtat!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg. Det är verkligen en unik och storslagen tradition som man inte vill missa. Hela staden stannar upp och alla har det trevligt både under Valborg och dagarna innan. Magiskt!

Var finns den bästa studieplatsen?
– För lugn och ro är de bästa studieplatserna helt klart i Carolina Rediviva, både lugnt och vackert. Ska man vara många går det utmärkt i nya hus 10 på Ångström, alternativt korridorerna på Blåsenhus eller Engelska Parken.

Hösten 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kemiteknik vid Uppsala universitet är ett integrerat civilingenjörsprogram på fem år, med två inriktningar som börjar på det tredje året: läkemedel eller material. Programmet består till största del av kurser i kemi, samt kurser med innehåll som direkt kopplar till programmets båda inriktningar, kompletterat med olika hjälpämnen som matematik och datavetenskap. För överblick, se ämnesfördelningen över årskurs 1-2, samt 3-5. Programmet har en stor andel obligatoriska kurser. Valfrihet finns dels genom val av inriktning, och dels genom val av icke-obligatoriska kurser under de två sista åren av utbildningen, som ger dig möjlighet att fördjupa dig inom olika delområden av material respektive läkemedel, beroende på intresse.

Längden på utbildningen och det stora inslaget av obligatoriska kurser skiljer ut en civilingenjörsutbildning, som ger en yrkesexamen med viss inriktning, från kandidat- och masterprogram (exempelvis i kemi) som ger generella examina.

I förhållande till flertalet civilingenjörsprogram i kemiteknik har utbildningen vid Uppsala universitet ett litet inslag av kemisk processteknik (apparatteknik, ibland kallat kemiteknik) och ett förhållandevis stort inslag av ren kemi. Den tekniska inslaget i utbildningen är till stor del koncentrerat till programmets två inriktningar där tillämpningarna ger ett stort tekniskt innehåll i många kurser under år 3-5.

 

Kurser inom programmet

En fullständig lista på alla kurser som finns i programmet, och när de läses, finns i studieplanen för programmet.

Generellt sett ger de två första åren av utbildningen en gedigen kompetens i kemi med kurser i de traditionella kemiska disciplinerna: organisk, oorganisk, analytisk och fysikalisk kemi, samt bio- och polymerkemi, kompletterat med den matematik, fysik och datavetenskap som behövs för senare kurser, och som förväntas av en civilingenjör. Kurserna i kemi har alla laborativa moment, och du tillbringar mycket tid i laboratoriet.

Till tredje året väljer du en av programmets två inriktningar: läkemedel eller material. Under tredje året börjar du läsa kurser inom den valda inriktningen som skapar en mer specialiserad grund samtidigt som det bygger vidare på och använder tidigare kurser. I kursen Självständigt arbete, som avslutar tredje året, får du verktyg för att arbeta i projektform.

Under fjärde och femte året finns det en hel del icke-obligatoriska kurser, vilket ger dig möjlighet att själv utforma din utbildning, beroende på vad inom läkemedel eller material du tycker är mest intressant.

Läkemedelsinriktningen ger en unik kompetensprofil jämfört med andra utbildningar. Du kombinerar gedigen kemisk grund med kunskap om aktiva substansers utveckling, syntes och verkan, samt hur läkemedel tillverkas och bereds till exempelvis tabletter. Utgående från de icke-obligatoriska kurserna kan du bland annat att specialisera dig inom:

  • Läkemedelsutveckling
  • Läkemedelstillverkning och -analys
  • Biologiska läkemedel
  • Läkemedelsmodellering

Materialinriktningen ger dig en kompetensprofil som kompletterar andra materialutbildningar, och i yrkeslivet arbetar du med exempelvis materialingenjörer och fysiker. Med utgångspunkt i de icke-obligatoriska kurserna kan du bland annat att specialisera dig inom:

  • Syntes och karaktärisering av material
  • Energimaterial
  • Mikro-/nanomaterial
  • Biomaterial
  • Batterimaterial
  • Additiv tillverkning/3D-printning

Många av kurserna på utbildningens sista två år har för båda inriktningarna en nära koppling till aktuell forskning och utveckling, samtidigt som du förbereds för ett yrkesliv som ingenjör.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar under utbildningen. För att lära dig teori lyssnar du på föreläsningar, går igenom räkneuppgifter på lektioner och läser och räknar på egen hand, i den mån du känner att du behöver. Som ett led i utbildningen till självständig ingenjör minskar andelen schemalagd undervisning under utbildningens gång och ett större ansvar läggs på dig som student. Lektioner och räkneövningar är därför vanligast förekommande under de två första åren.

För att lära dig fler praktiska färdigheter, och för att illustrera olika teoretiska kemiska koncept i verkligheten, är laborationer ett naturligt och mycket viktigt inslag i utbildningen. Du kommer därför att tillbringa många timmar på labb under utbildningens alla år. Många av kurserna under det sista året bedrivs i projektform vilket leder till att du lär dig projektmetodik och får god vana av att arbeta inom projekt.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska, med större inslag av engelska under senare delen av utbildningen. Skriftlig tentamen (prov) är den vanligaste examinationsformen, men oftast examineras delar av kurserna i form av laborationer och projekt med rapporter, presentationer eller seminarier.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands, i form av utbytesstudier. Utlandsstudier sker oftast under fjärde studieåret och du får värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 universitet i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Australien, Nya Zeeland, Mellanöstern och Sydafrika. Mer information om möjligheterna till utlandsstudier ges under utbildningen.

Karriär

I princip alla (96 procent) som har läst Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, oavsett inriktning, har inom ett år efter examen fått ett jobb som bygger på utbildningen. Bland de som inte hade relevant jobb inom ett år finns även de som valt att studera ytterligare ämnen efter examen.

Kemiteknik är en bred ingenjörsutbildning som ger god anställningsbarhet. Det betyder att jobben finns inom en mängd olika områden. Kemiingenjörer från läkemedelsinriktningen får typiskt sett jobb inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Ingenjörer med materialinriktning får exempelvis jobb inom materialindustrin, men också inom bio- och medicinteknik, eller batteribranschen.

Några exempel på företag där läkemedelsingenjörerna har hamnat:

Cytiva, Novavax AB, Fresenius Kabi, Recipharm, Corline Biomedical AB, AstraZeneca (Södertälje och Göteborg), Clinical Trial Consultants, Livsmedelsverket, Alten, Immedica Pharma AB, Thermo Fisher Scientific, Nouryon, Cepheid AB, Semcon, Oasmia Pharmaceutical AB, Galderma, Orexo.

Exempel på företag som har anställt materialkemister:

Sandvik AB, Alleima, Scania, Nilar AB, Saab Dynamics, Silex, Applied Nano Surfaces Sweden AB, Nynas Group, Stora Enso, Disruptive Materials, RISE, Sherwin-Williams, AkzoNobel, EasyMining Sweden AB, Graphmatech, Outokumpu, Midsummer AB, Forsmark, Siemens, Nolato Silikonteknik, ABB, Northvolt.

En liten inblick i hur yrkeslivet efter examen kan se ut för civilingenjörer från kemiteknik i Uppsala kan du få i följande två videoklipp med alumner, det vill säga tidigare studenter, från K-programmet:

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (YouTube)

En liten film där tre civilingenjörer från K-programmet talar om sitt yrkesliv, från 2018.

Livet efter examen - vad händer efter Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik? (YouTube)

Ett Zoom-samtal mellan två civilingenjörer från K-programmet och en student, från 2020.

Båda inriktningarna på kemiteknik är forskningsförberedande. Ungefär 25 procent av våra examinerade ingenjörer väljer att doktorera vid något universitet i Sverige eller utomlands, evempelvis Uppsala universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, KTH, Lunds universitet, Chalmers. Majoriteten av dessa går sedan vidare till industrin. Du har även möjlighet inom utbildningen att pröva på hur det är att forska (forskningspraktik). De flesta lärare är aktiva forskare eller har en sådan bakgrund.

Generell information om varför ingenjörer behövs och vad som väntar efter en ingenjörsutbildning

 

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du kan delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra civilingenjörsprogram.

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1503 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Texterna under de andra flikarna på denna sida är den primära beskrivningen av Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet. Nedan återfinns länkar till de undersidor eller kompletterande resurser som länkas till under de olika flikarna:

K-sektionen, programföreningen för studenterna vid kemiteknik, har en webbsida och sociala medier. Där du kan få en uppfattning om hur det är att vara student på K-programmet

 

Kontakt

Studievägledare Paula Forslund

studievagledare-k@uu.se

018-471 34 77

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02