Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

300 hp

Studieplan, TKT2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKT2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Termin 1

Period 1

1KB016 ersätter 1KB000 och dessa kan inte ingå i examen tillsammans. 

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Inriktning material

Inriktning läkemedel

Period 2

Inriktning material

Inriktning läkemedel

Termin 6

Period 3

Inriktning material

Inriktning läkemedel

Period 4

1KB211, 1KB502, 1KB210, 1KB705, 1TM663, 1KB204 ligger på materialinriktningen.

3FF218, 1KB428, 3FF219, 3FK150, 1KB444 ligger på läkemedelsinriktningen.

Ingen av kurserna 1TM144 och 1TM146 kan ingå i examen tillsammans med 1TE013.

Ingen av kurserna 1TM143 och 1TM006 kan ingå i examen tillsammans med 1TM663.

Termin 7

Inriktning material

Alla icke-obligatoriska kurser kommer ej att kunna schemaläggas utan krockar. För materialinriktningen schemaläggs kurserna i ett antal olika spår som är krockfria. Mer information om dessa via lärportalen studium eller programansvarig.

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel

Period 1

Period 2

Ingen av kurserna 1TM144 och 1TM146 kan ingå i examen tillsammans med 1TE013.

Ingen av kurserna 1TM143 och 1TM006 kan ingå i examen tillsammans med 1TM663.

Termin 8

Inriktning material

Alla icke-obligatoriska kurser kommer ej att kunna schemaläggas utan krockar. För materialinriktningen schemaläggs kurserna i ett antal olika spår som är krockfria. Mer information om dessa via lärportalen studium eller programansvarig.

Period 3

Period 4

Inriktning läkemedel

Alla icke-obligatoriska kurser kommer ej att kunna schemaläggas utan krockar. För läkemedelsinriktningen schemaläggs kurserna i ett antal olika spår. Mer information om dessa via lärportalen Studium eller programansvarig / koordinator.

Period 3

3FB207 kan ställas in vid för få sökande.

1KB483 och 1KB453 kan inte ingå i examen tillsammans. 

Period 4

Ingen av kurserna 1KB729, 1KB717, och 1KB738 kan ingå i examen tillsammans med 1KB269.

Ingen av kurserna 1TM105 och 1TM106 kan ingå i examen tillsammans med 1TM009.

Kurserna 1KB286 och 1KB729 kan inte ingå i examen tillsammans.

Kurserna 1KB271 och 1KB717 kan inte ingå i examen tillsammans.

Kurserna 3FF275 och 3FF276 kan inte ingå i examen tillsammans.

Termin 9

Inriktning material

Alla icke-obligatoriska kurser kommer ej att kunna schemaläggas utan krockar. För materialinriktningen schemaläggs kurserna i ett antal olika spår som är krockfria. Mer information om dessa via lärportalen studium eller programansvarig.

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel

Alla icke-obligatoriska kurser kommer ej att kunna schemaläggas utan krockar. För läkemedelsinriktningen schemaläggs kurserna i ett antal olika spår. Mer information om dessa via lärportalen Studium eller programansvarig / koordinator.

Period 1

Period 2

Kurserna 3FG240 och 3FK228 kan ställas in vid för få sökande.

Ingen av kurserna 1KB741 och 1KB747 kan ingå i examen tillsammans med 1KB269.

Kursen 1TM125 kan inte ingå i examen tillsammans med 1TM009.

1KB480 och 1KB451 kan inte ingå i examen tillsammans. 

Termin 10

Både inriktning material och läkemedel

Entreprenörsskolan i Uppsala, 60 hp, ej platsgaranti.

Period 1-4 årskurs 5.

Tillvalskurser:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin