Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FN209

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger ökade kunskaper om användningen av naturprodukter i modern läkemedelsforskning. I kursen behandlas moderna metoder för att finna nya biologiskt aktiva substanser i naturen, samt hur denna kunskap kan utnyttjas för utveckling av nya läkemedel eller farmakologiska verktyg.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller webbföreläsningar, redovisning med inspelad presentation och litteraturuppgifter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin